13 10 2008

YEŞİL BİR TOPLUMUN VE YEŞİL BİR KENTİN ATEŞLE İMTİHANI

BİR YERLEŞİM YERİ NASIL YEŞİL OLUR?Yeşil Toplumlar-Yeşil Yerleşimler İçin Teftiş-Denetim Soru ListesiKaynak Bilgisi: www.epa.gov/air/toxicair/ adresi üzerinden sırası ile 'toxicAir Pollutans’ sonra 'health and ecological effect’, sonra 'mobile source air toxics’ ve sonra da 'reducing risk in communuties’ üzerinden 'green communities’ veya http://www.epa.gov/greenkit/index.htm sayfasını tıkılıyoruz. “Basamak –1: Yerleşim yeri nasıl yeşil olur?” (Step One - Community Assessment Where Are We Now?) metinlerini okumadan önce sağdaki gri kutu içinde dört başlık var, önce onları çevirelim:Yeşil Bir Toplum (yerleşim yeri) aşağıdaki sorulara evet cevabı veren toplumdur.Çevresel      (Toplum) Çevre ile ilgili Kural ve Mevzuata Uyuyor mu?,      (Toplum) Atık Azlaştırmasını (Minimization) ve Kirlilikten Korunmayı Yaşama Geçiriyor mu?      (Toplum) Sürdürülebilir Arazi Kullanımı amacıyla Doğal Kaynakları Koruyor mu ve (gelecek için) Saklıyor mu?Ekonomik      (Toplum)  Çeşitliliğin, Yerel Mal Sahipliğinin ve Sürdürülebilir İş Hayatının (Faydalı, Kirletici Olmayan, Topluma Sorumlu) İşlemesini  Sağlıyor mu?      Toplumun Satınalma Gücüne Uygun Yeterli Sayıda Ev Yapılıyor mu?      Açık Alan Yaratmak için Karma Kullanımlı Mesken Alanları Oluşturuluyor mu?      (Toplumda) Ekonomik (Parasal Eşitlik) Sağlanıyor mu?Toplumsal      Açık, Kapsayıcı, Kendini Aşan Toplum Güçleri arasından Toplumun Bütün İşkollarından Vatandaşların Etkin Katılımını Sağlanıyor mu?      (Toplumda) Yerel Değerleri ve Tarihi ve Kültürel Kabulleri dahi... Devamı